ಶಾಂಡಾಂಗ್ ಜಿನ್ಬೈಚೆಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್

ದೂರವಾಣಿ ದೂರವಾಣಿ: +86 17701029715
ದೂರವಾಣಿ ದೂರವಾಣಿ: +86 18854809715
ಇಮೇಲ್ ಇಮೇಲ್:jinbaichengmetal@gmail.com

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

ಪ್ರದರ್ಶನ

  • ಪ್ರದರ್ಶನ 1-1
  • ಪ್ರದರ್ಶನ 1-2
  • ಪ್ರದರ್ಶನ 1-3
  • ಪ್ರದರ್ಶನ 1-4
  • ಪ್ರದರ್ಶನ 1-5
ಪ್ರದರ್ಶನ 1-6
ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪ್ರದರ್ಶನ 1-1
ಪ್ರದರ್ಶನ 1-8